Revital Finance s.r.o.

Vymáhání pohledávek

Aktuality :: Express Recovery

 • Rozšíření služeb ER: nově vymáháme pohledávky i v nižších finančních objemech

  Rozšíření služeb ER: nově vymáháme pohledávky i v nižších finančních objemech

  Od začátku roku 2014 naše společnost výrazně posílila tým vymáhání pohledávek. V současnosti Express Recovery vymáhá pohledávky řádově od několika desítek tisíc korun do mnohamiliónových částek.

Vymáhání pohledávek Express Recovery

Jaká další řešení nabízíme

Informace pro věřitele

 • Jak Express Recovery vymáhá pohledávky?

  Jak Express Recovery vymáhá pohledávky?

  Společnost Express Recovery věnuje velkou pozornost analytické části řešení pohledávek, která obnáší především podrobné seznámení se s celým případem, prověření situace dlužníka ve vztahu jeho závazků k věřiteli a dalších okolností vedoucím ke vzniku pohledávky. Na základě zjištěných informací následně zvolíme právě ten nejoptimálnější postup vedoucí k rychlé úhradě Vaší pohledávky. K vymáhání pohledávek používáme všech dostupných prostředků daných českým obchodním, občanským a trestním právem.

 • Proč dosahujeme při vymáhání pohledávek úspěšnosti přesahující 93% ?

  Proč dosahujeme při vymáhání pohledávek úspěšnosti přesahující 93% ?

  Odpověď na tuto otázku je velice prostá. Již ve fázi předběžného ohodnocení bonity pohledávky naši analytici umí s vysokou přesností posoudit perspektivu její vymahatelnosti. Pokud zjistíme, že je pohledávka nevymahatelná, vždy informuje věřitele o této skutečnosti a on následně může ušetřit další prostředky při jejím marném vymáhání. Pokud však Express Recovery pohledávku převezme, pak investuje do její vymáhání vlastní finanční prostředky, což je tou nejlepší motivací k dosažení pozitivního výsledku v co nejkratší době.

O společnosti Express Recovery

 • Jádro společnosti tvoří tým specialistů s mnohaletou praxí

  Jádro společnosti tvoří tým specialistů s mnohaletou praxí

  Kvalita našeho týmu je dána odborností a bohatými zkušenostmi našich pracovníků v oboru pohledávek. Společnost systematicky zdokonaluje své vlastní metody a postupy vymáhání pohledávek a respektuje vývoj trhu a měnící se legislativu.

   

 • Čím se Express Recovery liší od jiných firem vymáhajících pohledávky

  Čím se Express Recovery liší od jiných firem vymáhajících pohledávky

  Správný výběr spolehlivého partnera pro řešení problémů spojených s vymáháním nedobytných pohledávek je pro mnohé věřitele složitým a obtížně řešitelným úkolem. Kromě toho, že na českém trhu aktivně působí více než stovka specializovaných firem, pro většinu věřitelů je problémem správné ocenění specifik jejich nabídky. V mnohých případech se věřitelům nedostává zkušeností, protože u nich pohledávky nevznikají tak často. Jindy věřitelům brání přijetí správného řešení nedostatek znalostí o problematice pohledávek a procesech s tím spojených.

Hlavní stránka
 • Vymáhání pohledávek

  Mimosoudní vymáhání pohledávek umožňuje věřitelům rychle získat zpátky od dlužníků své finanční prostředky a zároveň minimalizovat vlastní finanční ztráty. Číst více...

 • Odkup pohledávek

  Díky profesionálním zkušenostem a vysokému procentu úspěšnosti vymáhání pohledávek nabízíme věřitelům optimální kupní ceny, které se odpovídají skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně. Číst více...

 • Správa pohledávek

  Efektivní správa portfolia pohledávek B2B od 90 dnů po lhůtě splatnosti. Komplexní služby pro velké společnosti a stálé korporativní klienty. Číst více...

 • Forenzní služby

  Odhalování a vyšetřování podvodů, šetření pojistných událostí pro úvěrové pojišťovny (pojištění pohledávek), řízení rizik podvodů, obchodní spory. Zajišťujeme informace a důkazní materiály. Číst více...

Express Recovery  ©2010-2017 | Hlavní stránka | Administrátor | Nahoru
Prodej českých komerčních nemovitostí, firem, podniku a obchodních podílů na ruském trhu